زهره زالی

خانه /زهره زالی
نام و نام خانوادگی زهره زالی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه آزاد
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Physica B: Physics of Condensed Matter & C: Atomic, Molecular and Plasma Physics, Optics 614 (2021) 413045
2
iranian journal of astronomy and astrophysics 6 (2019) 45-52