سید محمدحسین رضوی

خانه /سید محمدحسین رضوی
سيد محمدحسين رضوي
نام و نام خانوادگی سید محمدحسین رضوی
شغل بازنشسته / هیات علمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ترجمه سید محمد حسین رضوی 1398
2 ویراستاری --- 1397
3 ترجمه سید محمد حسین رضوی 1397
4 تالیف --- 1395
5 ترجمه جان میلر-تاد سایدلر 1395