سید محمدحسین رضوی

خانه /سید محمدحسین رضوی
سيد محمدحسين رضوي
نام و نام خانوادگی سید محمدحسین رضوی
شغل بازنشسته / هیات علمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مجتبی ملک سید محمدحسین رضوی سعید تابش 1398/09/11
2 امیر حسین ماهیگیر سید محمدحسین رضوی معصومه کلاته سیفری 1398/07/30
3 ایمان دیو دولت سید محمدحسین رضوی معصومه کلاته سیفری 1398/06/25
4 محمد زارعی سید محمدحسین رضوی مرتضی دوستی 1398/06/25
5 علی چوری سید محمدحسین رضوی مرتضی دوستی 1398/05/04
6 سحر احمدی سید محمدحسین رضوی --- 1397/11/09
7 فروغ محمدی معصومه کلاته سیفری سید محمدحسین رضوی 1397/11/02
8 شهلا گری معصومه کلاته سیفری سید محمدحسین رضوی 1397/10/03
9 مسعود فریدونی معصومه کلاته سیفری سید محمدحسین رضوی 1397/08/01
10 پریسا جافری سید محمدحسین رضوی معصومه کلاته سیفری 1397/06/17
11 امین صابری معصومه کلاته سیفری سید محمدحسین رضوی 1397/06/17
12 حمیدرضا قزلسفلو سید محمدحسین رضوی معصومه کلاته سیفری 1396/11/18
13 زینب ناصری فرزام فرزان سید محمدحسین رضوی 1396/11/10
14 علی کرمی سید محمدحسین رضوی فرزام فرزان 1396/11/10
15 افسانه ثاقب سید محمدحسین رضوی فرزام فرزان 1396/11/10
16 اکرم خواجه پور مرتضی دوستی سید محمدحسین رضوی 1396/11/03
17 اعظم ابراهیمی مرتضی دوستی سید محمدحسین رضوی 1396/06/28
18 امید جمشیدی مرتضی دوستی سید محمدحسین رضوی 1396/06/28
19 فرناز فخری سید محمدحسین رضوی فرزام فرزان 1396/06/28
20 حسن محمودی مرتضی دوستی سید محمدحسین رضوی 1396/05/14
21 علی وفایی مقدم فرزام فرزان سید محمدحسین رضوی 1396/03/13
22 علی محمدی معصومه کلاته سیفری سید محمدحسین رضوی 1396/01/30
23 محمد علی نودهی مرتضی دوستی سید محمدحسین رضوی 1396/01/30
24 اسماعیل ذبیحی سید محمدحسین رضوی مرتضی دوستی 1395/11/06
25 سید احمد سجادی سید محمدحسین رضوی مرتضی دوستی 1395/11/06
26 محمد نامور سید محمدحسین رضوی معصومه کلاته سیفری 1395/06/29
27 نورمحمد سیدی سید محمدحسین رضوی معصومه کلاته سیفری 1395/06/29
28 محمد غلامپور سید محمدحسین رضوی محمد مهدی خبیری 1395/05/05
29 امین بنایی معصومه کلاته سیفری سید محمدحسین رضوی 1394/11/13
30 محمد کشمیری سید محمدحسین رضوی معصومه کلاته سیفری 1394/11/13
31 بهاره مومنی سید محمدحسین رضوی معصومه کلاته سیفری 1393/11/14