گروه فیزیک حالت جامد

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیک حالت جامد

نام:  علي اكبر آشكاران
علایق‌پژوهشی:  نانوپزشكي، نانوكاتاليست، گرافن، پلاسمونيك
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ashkaran/
نام:  محمد اكبرزاده پاشا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
نام:  علي بهاري
علایق‌پژوهشی:  سايبرگ، ديودها و ترانزيستورهاي آلي و پليمري، مواد سيماني، فرامواد، نانولوله ي كربني، سينكروترون، نانوساختارها، لايه نازك، نانوالكترونيك
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~abahari/
نام:  محمد پورانوري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
نام:  علي توفيقي نياكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~tofighi/
نام:  حبيب حميدي نژاد
علایق‌پژوهشی:  نانوسيم ها، نانوذرات،نانو فيبرها، نانوساختارها، سلولهاي خورشيدي، لايه هاي نازك، نيمرساناها، ابررسانايي،
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران-بابلسر- دانشگاه مازندران-پرديس دانشگاه- دانشكده علوم پايه-گروه فيزيك حالت جامد
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
نام:  اكرم السادات سفيدگر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~asefiedgar/
نام:  طاهره عزيزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
نام:  تقي محسن پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~mohsenpour/
نام:  سيد نورالدين ميرنيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~mirnia/
نام:  حسين ميلاني مقدم
علایق‌پژوهشی:  نانومواد - سنسور گازي - الكترونيك مولكولي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشكده علوم پايه - گروه فيزيك
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~milani/
نام:  كوروش نوذري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك حالت جامد
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~knozari/