گروه فلسفه و کلام

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه فلسفه و کلام

نام:  فرشته ابوالحسني نياركي
علایق‌پژوهشی:  فلسفه اخلاق، اخلاق فلسفي انديشمندان مسلمان، فلسفه كاربردي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه فلسفه و كلام
نام:  محمود ديَاني
علایق‌پژوهشی:  كلام و فلسفه اسلامي و تفسير فلسفي-كلامي قرآن كريم
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه فلسفه و كلام
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~dayyani/
نام:  رمضان مهدوي آزادبني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه فلسفه و كلام